Valmieras tehnikuma mācību programmas

Iesksts Valmieras tehnikuma mācību programmās – 12 dažādas un atškīgas programmas vidējās profesionālās izglītības iegūšanai

13 video

Apskatīt projektu
LV