Izglītojoši materiāli skolēniem par energoefektivitāti

Ķekavas novada pašvaldības izglītojoši materiāli skolēniem par energoefektivitāti.

3 video

Apskatīt projektu
LV